Integritetspolicy

Room4u AB, 556864–3919, Palmbladsgatan 2C 754 50 Uppsala, är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar om dig. Det är viktigt för oss att dina uppgifter hanteras på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vår integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar, hur vi hanterar dessa uppgifter och vad du har för rättigheter gällande dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga av Room4u AB´s digitala kanaler och plattformar (sociala medier etc.) All behandling av personuppgifter inom Room4u AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs denna policy noggrant så att du känner till innehållet i den.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Vi sparar, samlar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adresser, person-ID, fastighetsnummer, organisationsnummer eller annan information som du lämnar till oss i och med att du skickar in en förfrågan och/eller när vi åtar oss att utföra ett arbete under er begäran. 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla avtalsändamål, interna analytiska ändamål och marknadsföringsändamål.När du tar del av tjänster hos oss så måste vi hantera uppgifter från dig eller det företag du representerar för att vi ska kunna fullfölja och leverera tjänsten enligt avtalet. Vi behöver under projektets gång kunna ta kontakt med er gällande tjänster som utförs eller andra frågor som uppstår. Vi behöver även ta del av informationen för att kunna skicka produkter, tjänster, prisförslag, betalningsavier, projektunderlag etc.

Vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet utför vi analyser och tar fram statistik. Underlag inskaffas såsom information gällande projekt och utförda tjänster.

Vi kan komma att dela med oss av erbjudanden och nyheter som kan vara relevant för dig, om du har samtyckt till detta. Du kan när som helst avregistrera dig för sådan direktmarknadsföring genom att besvara mejlet, sms:et eller brevet.

Det förekommer också att vi måste hantera dina uppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Personuppgifter från tredje part?

Vi har fått dina uppgifter i och med att du frivilligt har skickat in en förfrågan via webben, mejl eller telefon för att ta del av våra tjänster. Personuppgifter som efterfrågas är nödvändiga för att kunna hantera ditt ärende. Det förekommer även att vi tar del av personuppgifter från andra källor, t.ex. leverantörer men endast ifall de har fått ditt medlåtande att dela detta med oss. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna:

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att sparas upp till ett år efter din senaste kundkontakt med oss. Om vår tjänst utförd mot dig innehar en garantitid som är längre en ett år så kommer vi spara dina personuppgifter under en längre tid, maximalt 10 år. Dina uppgifter kan också komma att sparas under längre period i sådana fall att en rättslig förpliktelse ligger som grund, t.ex. bokföringslagen. Vi förbehåller oss även rätten att spara information om vi anser att era uppgifter tillfaller ett berättigat intresse.

Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med våra leverantörer eller andra tillverkare både inom EU/EES och utanför EU/ESS som kan behöva använda sig av denna information, t.ex. ett fraktbolag, molntjänster eller support. Om vi även anser att era uppgifter tillfaller ett berättigat intresse lämnar vi ut uppgifter. Vi kan också dela information ifall särskild anledning kräver det av oss:

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som vi tillhandahåller lagras på ett säkert sätt, detta är mycket viktigt för oss. För att uppnå detta lagrar vi informationen på säkra servrar och lagringsenheter med krypterade lösenord. Vi tillämpar säkra processer för att bevara era uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

Vid händelse av brott där missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden, förlust eller förstöringar påverkar personuppgifter har vi rutiner och åtgärder för att minska de negativa följderna av en incident.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är David Svens, Palmbladsgatan 2C 754 50 Uppsala. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 018-430 06 70 eller info@room4u.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.